Dù Hoa Lạc Lối

Sáng tác: Hoài Linh    Ngày đăng: 14/08/2021    Đã xem: 817
Gió cuốn dù hoa rớt lên thượng giới. Xách ba lô đanh gõ cửa trời.
Gió cuốn dù hoa rớt lên thượng giới.
Xách ba lô đanh gõ cửa trời.
Thiên lôi cầm búa ra mời,
Tiên Nga từng lũ reo cười
Lính lính nhảy dù a chị em ơi!

Gió cuốn dù hoa rớt trên thượng giới.
Trước cung son ra mắt Ngọc Hoàng.
Hân hoan ngài vuốt râu cười,
Ði đâu lạc bước lên trời
A lính nhảy dù trông thất bô giai.

Nam Tào họp báo, Bắc Ðẩu lo âu,
Giao Tề Thiên phải lo việc hái Tiên Ðào.
Lang than đi kiếm hàng cà phê đen,
Các cung nữ me lính nên ngẩn ngơ nhìn.
Thấy nhớ nhà xin Pass-port về dưới.
Lính ba gai năm bảy ngày rồi.
Xe mây chờ sẵn bên hè
Thiên lôi phe phất tinh kỳ
Sấm chốp ầm ì anh tỉnh cơn mê.