Giấc Mơ Trưa

Sáng tác: Giáng Son    Ngày đăng: 06/06/2021    Đã xem: 2.143
Em nằm em nhớ một ngày trong veo
 Em nằm em nhớ một ngày trong veo
một mùa nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
cánh cò nghiêng cuối trời
Em về nơi ấy, một bờ vai xanh
một dòng tóc xanh...
Đó là chân trời hay là mưa cuối trời?

Và gió theo em trôi về con đường
Và nắng theo em trên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi trong miền xanh thẳm
Mùa đã trôi đi những lần em buồn.

Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã ra hoa những cành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một tiếng chuông chùa.

Em nằm em nhớ một ngày trong veo
một mùa nghiêng nghiêng.
Cánh đồng xa mờ
cánh cò nghiêng cuối trời..
Em về nơi ấy, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh..
Đó là chân trời hay là mưa cuối trời?

Và gió theo em trôi về con đường
Và nắng theo em trên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi trong miền xanh thẳm
Mùa đã trôi đi những lần em buồn.

Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã ra hoa những cành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một tiếng chuông chùa

Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một giấc mơ tan...