Lý Son Sắc

Sáng tác: Lý - Cổ Nhạc    Ngày đăng: 28/11/2021    Đã xem: 1.513
Hoa nhớ ai hoa buồn
Hoa nhớ ai hoa buồn ... trăng nhớ ai trăng sầu
Buồn vì tình dở dang ... sầu vì đời trái ngang
Con nước chia đôi dòng ... là vỡ tan giấc mơ chung lòng
Người ta đã quên câu thề ... đàn Thiên Thu đứt dây từ đây
Hòn xanh đã phai nhạc tình ... nhìn bằng lăng tím cả chờ mong