Ngước Mắt Nhìn Đời

Ngày đăng: 09/11/2021    Đã xem: 783
Lặng nhìn dòng đời đua nhau bon chen vì chữ tiền

Lặng nhìn dòng đời đua nhau bon chen vì chữ tiền
Bạn bè sa ngã yêu thương phôi phai cũng bởi tiền
Sông có khi đục trong cũng giống như con người
Dù thất thế nhưng đâu chắc mãi không giàu sang
 
Đừng nhìn một người đang trong nguy nan mà xem thường
Rồi ngày mai sau chưa ai hơn ai nhớ nhé bạn
Ai có qua cuộc chơi mới hiểu ra sự đời
Cuộc đời ai cũng có những khi cơ hàn thôi
 
Người bạn thân trong con nguy nan ta là ai
Cho tôi xin cám ơn bạn suốt đời
Còn người cười chê trong cơn nguy nan ta là ai
Thì ta nhớ để rồi một ngày mình đổi khác
 
Đời có mấy ai không qua nguy nan mới giàu sang
Vì có mấy ai sinh ra trong nhung gấm lụa là
Ta hãy thương đời ta cố vươn mình bạn nhé
Rồi tương lai mai sau từng bước lên cao
 
Cuộc sống hơn thua ganh đua giúp ta kiên cường hơn
Đừng trách ông trời không cho ta may mắn ở đời
Cũng do ta mà thôi chớ trách một ai khác
Trời sẽ thương ai trong phong ba biết vươn lên
Sẽ thành công.