Qua Lối Nhỏ Vào Nhà Em

Ngày đăng: 23/09/2021    Đã xem: 1.362
Qua lối nhỏ vào nhà em Muốn ghé vào thăm sợ
Qua lối nhỏ vào nhà em
Muốn ghé vào thăm sợ
Ba Má em buồn lòng
Lỡ hứa rồi anh biết làm sao đây ể em mong suốt cả ngày nên buồn lắm.
Anh cứ hỏi lòng tại sao (?)
Mỗi lúc gần nhau thì em nói chuyện đường dài êm trở về em khóc thầm trong tay
Đã yêu nhau ai nỡ đành phụ nhaụ K:
Xin em hiểu giùm đời anh Lênh đênh kiếp phong trần Vùi chôn theo ngày tháng
Anh đâu có gì anh đâu có gì Ngoài hai bàn tay trắng ành để buồn cho em
. Em có đòi hỏi gì đâu (?)
Đãi biết rằng anh bằng tay trắng đi vào đời Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau
Có em bên anh sẽ đẹp tình mai sau…!!!