hop am ba ngon nen lung linh

Ba ngọn nến lung linh
Ba là cây nến vàng Mẹ là cây nến xanh

Tài trợ

Âm Thanh Giả Rẻ
Kênh Học Chỉnh Âm Thanh