hop am bai ca cay dua

Bài ca cây dừa
Quê hương ơi đẹp lắm những cây dừa Trái xanh ngoài xanh trong trắng

Tài trợ

Âm Thanh Giả Rẻ
Kênh Học Chỉnh Âm Thanh