Nhạc sang

Mắt Lệ Cho Người
Mưa soi dấu chân em qua cầu Theo những cánh rong trôi mang niềm đaụ
Giọt Nước Mắt Ngà
Em đứng bên sông buồn Nhìn cuộc tình trôi qua và lòng người phôi pha
Giã Biệt Sài Gòn
Cùng trang cùng lứa chúng tôi cùng đơn vị thương mến nhau chung một toán Giã từ Sài Gòn yêu nửa đêm tâm sự lính kiếp tha hương độc hành
Còn Tuổi Nào Cho Em
Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Đầu  Trước   8  9  10  11  12  13