Thương Về Cố Đô

Sáng tác: Thanh Sơn    Ngày đăng: 03/08/2020    Đã xem: 510
Người đi chốn xa thương về cố đô Thương tà áo trắng thương mấy câu hò
 
Người đi chốn xa thương về cố đô
Thương tà áo trắng thương mấy câu hò
Và giọng cười vành nón Kim Luông,
Ôi nắng chiều Vĩ Dạ thoáng buồn,
Ngự Bình chơ vơ nhìn sông Hương.
 
Nhìn lắng tâm hồn thế hệ đã qua
Oai hùng trang sử di tích chưa nhòa.
Từng giọng hò trên bến Vân Lâu,
năm tháng buồn như nước qua cầu.
Chạnh long thấy phút giây u sầu
 
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà thọ Xương
Thuyền về xuôi mãi sông Hương,
Có nghe tâm sự đôi đường đắng cay.
 
Một trời gió mưa trăm nghìn mến thương,
Vui tình non nước ai nỡ quên nhà.
Hẹn trở về thăm Huế yêu ơi.
Bao tháng ngày chất lên tuổi đời,
Một lòng hoài cố đo xa vời.....