Viết Cho Mùa Mưa Khát

Sáng tác: Minh Đức & Trần Huân    Ngày đăng: 03/04/2023    Đã xem: 450
Cầu cho mưa đến ướt áo em tôi
 Cầu cho mưa đến ướt áo em tôi
Để tôi sưởi ấm khát em lâu rồi
Cầu cho mưa đến ướt tóc em tôi
Sợi nào em trói hết một đời tôi.

Cầu cho mưa đến ướt lối em tôi
Ngoài kia mưa rơi ướt môi em mềm
Cho tôi uống cạn một đời say thêm
Mùa đi qua phố khúc hát ru êm
Còn nghe thơm mãi mắt xưa môi mềm.

Cầu cho mưa đến trên phố heo may
Từng hạt mưa say ướt vai em gầy
Tôi đan em lại lần tìm đôi tay
Mùa đi qua phố trong tiếng mưa rơi
Để tôi nghe rõ khát em lâu rồi.

Mùa đi qua phố trong tiếng mưa rơi
Lòng nghe chơi vơi dáng xưa đâu rồi
Mùa đi qua phố khúc hát ru êm
Còn nghe thơm mãi mắt xưa môi mềm
Mùa đi qua phố khúc hát ru êm
Còn nghe vương vấn mắt xưa môi mềm