Ra Giêng Anh Cưới Em

Sáng tác: Lư Nhất Vũ & Thiên Kiều    Ngày đăng: 25/09/2021    Đã xem: 993
Ngộ kỳ thời con kiến nó leo cây nam mô di bố phụ.
Ngộ kỳ thời con kiến nó leo cây nam mô di bố phụ.
Hữu duyên mà thiên lý ngộ nam mô di bố phụ gặp mặt nhau đây
Chốn này hò hẹn thủy chung sắt son nam mô di bố phan.

Ngộ kỳ thời bến nước với cây đa em ơi anh vẫn chờ
Hữu duyên mà thiên lý ngộ như đôi chim sổ lồng.
Ruộng sạ anh gieo lúa chín vàng bìm bịp nó kêu nước lên ra giêng anh cưới em.

Hò ơi sáng tinh mơ đồng sâu em cấy ngó bên kia thấy ruộng cạn anh cày.
Có duyên chăng sao giáp mặt nhau hoài mà anh còn trêu ghẹo.
Hò ơi.
Mà anh còn trêu ghẹo làm chi cho em thẹn trong lòng.
Nè anh ơi anh đừng tưởng em là hạng gái bưởi bồng
Í í hổng phải vậy đâu em ạ sở dĩ mà anh buông lời trêu ghẹo
Là vì anh anh thấy mình thiên lý ngộ.
Bởi hữu duyên nhà cách nhà nhau chỉ bến nước với cây đa chứ bộ
Xa xôi gì sao mà thiên lý lận anh Hai tuy có gần nhưng mà lòng người ta còn ở quá xa.
Nên đã mấy năm qua mà tôi đi hoài hổng tới.
Hổng tới là tại anh không có thành tâm chứ hữu duyên rồi thì hội ngộ đâu có khó chi.
Em ơi em nói vậy là nói oan cho anh rồi đó.
Chớ có bến nước với cây đa kia làm chứng cho lòng anh
Dẫu đến bao lâu anh vẫn đợi vẫn chờ.
Thôi đi anh Hai ơi em làm sao biết được chữ ngờ.
Ruộng sạ anh gieo chờ vàng bông lúa chín
bìm bịp kêu chiều gọi con nước lớn nước ròng.
Ba má bên qua xin phép tía má
bên kia cho anh với em được
Được nên chồng nên vợ
cho giọt mưa xuân không còn
Để ruộng khô chờ đợi cho hoa lá
trên cành cũng hò hẹn yêu đương..