Nhạc sang

Nếu Một Mai Anh Biệt Kinh Kỳ (Kỷ Niệm)
Người ơi một mai nếu tôi đi rồi
Nếu Mai Này Hoà Bình
Nếu mai này hòa bình, Anh vẫn còn hay đã mất
Nắng Hạ
Bên nhau nắng hạ rộn ràng
Mưa Đêm Độc Hành
Lang thang ngoài trời khuya, hạt mưa rơi.
Ly Cafe Cuối Cùng
Mình ba đứa hôm nay gặp nhau
Lối Cũ Ta Về
Lối cũ ta về dường như nhỏ lại
Lên Ngàn
Hò ơi ! Dòng sông chảy xiết lái thuyền chèo đi
Làm Sao Em Biết
Làm sao em biết đôi mắt anh hôm nào
Lá Thư
Nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau
Kiếp Lữ Hành
Khi màn đêm buông xuống từng bước chân rơi trên lòng đường
Đầu  Trước   1  2  3  4  5  6  7  8  9   Tiếp  Cuối