Trọng Thủy

Sáng tác: Võ Tử Uyên    Ngày đăng: 15/07/2021    Đã xem: 1.003
Vó câu vang dậy bốn bề bủa vây tíeng quân reo Trên nẻo bôn đào, Mỵ Châu nơi nào ?
 TRĂNG THU DẠ KHÚC-
Vó câu vang dậy bốn bề bủa vây tíeng quân reo
Trên nẻo bôn đào, Mỵ Châu nơi nào ?
Đường xa lông ngỗng trắn rơi rơi
Tim ta uất nghẹn nỗi niềm riêng tư, khó phân.
Vì chữ hiếu thân, ta phản bội nàng
Nói sao cho trọn một lời biện minh với nhân gian ?
-VỌNG CỔ-
1. Mỵ Châu ơi ta nào có mơ chi điện ngọc cung son hay mưu đồ vương bá. Chỉ cần được trăm năm trọn lời vàng đá ta được yêu nhau như lời giao ước thuở ban ... đầu. Ta không muốn đôi mắt Mỵ Châu phải đọng giọt lệ sầu. Nhưng hỡi ơi tình yêu của ta và nàng, chỉ là một nước cờ trong thế trận tranh bá đồ vương. Muốn yêu thương chẳng được yêu thương, tình trường nay đã hóa chiến trường. Kia bốn bề là lửa loạn chiến tranh, biết có kịp tìm nhau một lần sau cuối ....
-LÝ GIAO DUYÊN-
Gió thổi bay bay, dọc đường lông ngỗng trắng
Trong giây phút nguy nàn, Mỵ Châu vẫn tin chồng
Lông ngỗng trắng rơi rơi, hay nước mắt ta rơi
Hỡi Mỵ Châu ơi, biết làm sao tạ lỗi cùng nàng
Dẫu phải đổi bằng sinh mạng của ta ....
2. .... ta cũng vui lòng. (nhịp 20) Nhưng chiến tranh đã phân rồi giới tuyến, ta là kẻ thù đang truy đuổi Mỵ Châu, chứ không phải người chồng với tấc dạ nôn nao, thúc ngựa ra roi mong mau tìm gặp vợ. Ta có biết đâu tấm lòng ta chân thật, đã chặn bước chân nàng – trên nẻo đào vong ....

5. Hỡi phụ vương ! Cha là đấng trượng phu cha truy cầu nghiệp cả. Xin hãy nhận đi những thành ốc đền đài, móng rùa cung nỏ. Chỉ thiếu vắng con thôi xin cha chớ đau ... lòng. Mỵ Châu phải thác oan, kia nước biển Đông còn đọng giọt máu hồng. Tấm tình nàng hồn nhiên trong trắng, nàng chết rồi, giờ con sống làm sao ? Nghiệp lớn đã thành cha an vững ngôi cao, sá chi.. sá chi chút tình con bé nhỏ ? Dẫu phản phúc dối lừa tội này khôn thể rửa, cũng mong nước giếng trong làm dịu mát linh hồn.
6. Phụ vương ơi chữ hiếu với cha con chưa trọn, mà chữ tình cũng lỗi đạo tào khang. Ôi kiếp con người giữa cõi nhân gian, sao phải lụy quá nhiều tham vọng ? Con muốn được yêu thương tròn ươc mộng, không dối lừa, không toan tính cân phân. Con muốn không còn cảnh lửa loạn chiến tranh, để tình yêu không bị chôn vùi hủy diệt. Cha ơi, nếu được thác sinh vào kiếp khác, con cầu sinh xa lánh kiếp vương hầu.
Thà làm cỏ cây nơi ruộng cạn đồng sâu
Hay loài thú hoang nơi âm thầm rừng núi
Đừng làm con người với dã tâm phản bội
Cho đừng thêm một lần gây oan nghiệt Mỵ Châu./.