Nhạc dân ca

Biển Khát
Biển lỗi lầm! Để cho con sóng chứa đầy bão dông
Biển Chiều
Từng vòng tay dịu dàng và làn môi thơm
Bên Nhau Ngày Vui
Một sớm tan chuông tà áo trắng ngập đường
Bé Mắt Nhung
Này cô bé mắt nhung
Tam Quan Xứ Nẫu Xứ Dừa
Anh đưa em về Miền Trung thương nhớ
Bắc Kim Thang
Bắt kim thang cà lang bí rợ
Áo Tứ Thân
Mấy trăm năm quan họ í i
Ai Xuôi Về
Về là có ai xuôi hự về, cho em nhắn i í i
Chiếc Áo Bà Ba
Chiếc áo bà ba trên giòng sông thăm thẳm
Nghĩa Bình Quê Hương Tôi
Anh đưa em đi về thăm Sa Huỳnh, muối Sa Huỳnh mặn mà tha thiết,
Đầu  Trước   1  2  3  4  5  6   Tiếp  Cuối