Nhạc dân ca

Ai Vì Ai
Chờ ai, trông ai, ngóng ai Nhớ ai mà đợi mãi, đợi hoài
Bài ca trăng
Trăng ơi, trăng ới kìa là trăng ơi ! Trăng lá trai trong chiều vơi
Cây dừa
Quê hương ơi đẹp lắm những cây dừa Trái xanh ngoài xanh trong trắng
Bài ca sao
Sao Tua chín cái nằm kề Thương em từ thuở mẹ về với cha
Áo Mới Cà Mau - Có Đoạn Lý
Nghe nói Cà Mau xa lắm (có đoạn lý) Gió xuân bay về Cà Mau qua Đầm Dơi
Bài ca dao đầu đời
Em có nhớ bài ca dao đầu đời Bên chiếc võng mẹ ru ầu ơ hờ
Bài ca cây dừa
Quê hương ơi đẹp lắm những cây dừa Trái xanh ngoài xanh trong trắng
Bà tôi
Bà tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình bà đội cả trời nắng to
Áo hoa
Gặp nhau cái thuở ban đầu Áo xanh áo (ơ) xanh (mà) em mặc, một màu thiên thanh.
Ai ra xứ huế
Ai ra xứ huế thì ra Ai về là về núi Ngự
Đầu  Trước   1  2  3  4  5  6